Thứ hai - Thứ sáu 08:00-19:00 Thứ bảy - Chủ nhật đóng cửa
Service Available 0965572690
950 St Johns Pl NY, United States
Thứ hai - Thứ sáu 08:00-19:00 Thứ bảy - Chủ nhật đóng cửa
950 St Johns Pl NY, United States

Cơ bản

1.500.000đ

Điều trị y tế thông thường

 • Routine checkup20$
 • 24h Assisance120$
 • 100 Tests & Treatments80$
 • Regular Health Checkups40$

Trung bình

3.000.000đ

Điều trị cả năm

 • Routine checkup20$
 • 24h Assisance120$
 • 100 Tests & Treatments80$
 • Regular Health Checkups40$
 • Home Visits400$

Cao cấp

5.000.000đ

Dịch vụ đầy đủ cho cả năm

 • Routine checkup20$
 • 24h Assisance120$
 • 100 Tests & Treatments80$
 • Regular Health Checkups40$
 • Home Visits400$
 • Urgent calls400$